Piotr Cholerzyński

Jestem psychoterapeutą humanistycznym, terapeutą uzależnień i współuzależnień. Ukończyłem studia Socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Specjalizowałem się w problemach terapii i rozwiązywaniu konfliktów. Ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Uzyskałem Certyfikat PARPA o numerze 580.
Ukończyłem również czteroletnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra w Warszawie. Kształcę się także w Szkole Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji. Uczestniczyłem w wielu kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii osób dorosłych, dzeci i młodzieży, DDA, uzależnień i problemów rodzin osób uzależnionych.
Jestem członkiem nadzwyczajnym sekcji psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr ew. 2899.
Swoją pracę poddaje stałej, comiesięcznej superwizji, co jest wymogiem w pracy psychoterapeutycznej.
Od wielu lat pracuję w Zakładzie Leczenia Uzależnień – Charcice oraz w Poradni na Placu Kolegiackim w Poznaniu, współpracuję również z przychodnią Medlux w Przeźmierowie.
Jestem żonaty, mam trójkę dzieci.

Jako psychoterapeuta oferuję psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w zakresie:

problemów emocjonalnych wynikłych z przedłużającego się stresu w domu i w pracy, szkole w przeszłości i obecnie;

– problemów emocjonalnych powstałych w wyniku uciążliwej presji środowiska;

– zakłóceń relacji z innymi ludźmi, w tym problemów z uległością i agresją oraz kłopotów z niezrozumieniem innych i przez innych;

– dyskomfortu i zaburzeń płynących z niezrozumienia i braku akceptacji siebie samego, w tym z nieadekwatnego poczucia wartości (np. naprzemiennie wysokiego i niskiego);

– problemów z podejmowaniem decyzji: od małych decyzji do stanowiących punkt zwrotny w życiu;

– terapii uzależnień od alkoholu, hazardu, narkotyków i innych uzależnień na poziomie podstawowym i pogłębionym. Oraz powikłań emocjonalnych związanych ze skutkami uzależnienia;

– terapii DDA osób współuzależnionych jak również poddanych wpływowi osób uzależnionych;

– terapii osób określających się jako poszukujące swojej tożsamości bądź żyjących pod presją „konieczności” zatajania swojej tożsamości;

– terapii zaburzeń lękowych i depresji;

 

Mój telefon służbowy do dyspozycji klientów: 501 958 513

Godziny pracy: umawiam się indywidualnie na każde spotkanie

Comments are closed.