Zofia Czerwińska

• Ukończyłam psychologię na specjalności seksuologia kliniczna i psychoterapia, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
• Jestem Specjalistą Psychoterapii Uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.
• Obecnie kontynuuję naukę na studiach podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (w trakcie certyfikacji)  oraz w Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków.
• Doświadczenie zdobywałam m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Poznaniu oraz jako psycholog w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej.
• Prowadzę zajęcia relaksacyjne i aktywizujące procesy poznawcze dla seniorów oraz współpracuję ze Stowarzyszeniem Przebudzeni udzielając pomocy psychologicznej osobom osadzonym w Zakładach Karnych  oraz Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA.
• W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, a także dbam o to aby rozmowie towarzyszyła atmosfera szacunku i akceptacji.
• Mój telefon: 792-740-509
• Godziny pracy:
umawiam się indywidualnie

Comments are closed.