Komu pomagamy?

ludziom, którzy znaleźli się w kryzysie, poszukującym swojej drogi, potrzebującym zmian,
osobom, które są zaniepokojone lub doznają krzywd związanych z nadużywaniem przez ich bliskich alkoholu, zażywaniem narkotyków bądź leków psychoaktywnych, uprawianiem hazardu, gier liczbowych i zakładów,
dorosłym, którzy wychowali się w rodzinie dotkniętej nadużywaniem alkoholu bądź uzależnieniem jednego lub obojga rodziców i doświadczają trudności mogących mieć z tym związek,
tym, których niepokój budzi to, że coraz częściej lub w coraz większych ilościach, czasem w sposób nieplanowany spożywają alkohol, leki lub uprawiają hazard, gry liczbowe lub zakłady, aby się uspokoić, oderwać od problemów, wypocząć, wyluzować lub zabawić, itp. ,
kobietom i mężczyznom, którzy otrzymują od swoich rodzin, znajomych lub współpracowników sygnały, że z ich piciem, zażywaniem leków lub graniem jest coś nie tak, są przez nich nakłaniani lub zmuszani do ograniczenia lub zaprzestania picia, zażywania lub grania i chciałyby sprawdzić, czy te sygnały są uzasadnione,
osobom, które starały się ograniczyć lub porzucić picie alkoholu, używanie leków lub uprawianie hazardu, ale dokonywane dotychczas próby kończyły się niepowodzeniem,
uzależnionym, pragnącym zapobiec dalszemu rozwojowi choroby i nasileniu jej skutków, oraz nabywać umiejętności pozwalających prowadzić zdrowy i w pełni satysfakcjonujący tryb życia.

Comments are closed.