Jarosław Banaszak

Specjalizuję się w pracy z osobami, które mimo podejmowanych wysiłków, nie przeprowadzają pożądanych lub koniecznych w ich życiu zmian.
Jestem Trenerem Dialogu Motywującego i Terapeutą Motywującym oraz Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Posiadam Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nr 711 oraz Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej nr 18
Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studia podyplomowe na kierunku Profilaktyka Uzależnień Uniwersytetu Łódzkiego.
Jestem Absolwentem Studium Terapii Uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Terapii Motywującej Akademii Motywacji i Zmian w Warszawie.
Jestem członkiem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Prowadzę szkolenia dla lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, a także pedagogów, nauczycieli i pracowników pomocy społecznej.
Jako terapeuta pracowałem w Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach i Przychodni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Śremie. Aktualnie kieruję Pracownią Motywacji i Zmian w Poznaniu.
W pracy kieruję się zasadami poradnictwa psychologicznego i psychoterapii zawartymi w: Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty, stworzonym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Mój telefon: 608 430 413 (jeśli nie odbieram natychmiast – oddzwaniam)
Godziny pracy:
poniedziałek, 9.00 – 12.00
wtorek, 9.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00
środa, 9.00 – 14.00 i 16.00 – 18.00

Comments are closed.