Szkolenie dla osób duchownych Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce w zakresie motywowania do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz do poszukiwania wsparcia psychologicznego dla członków rodzin

Zapraszamy osoby duchowne Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce do udziału w 2-dniowym szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z  metodami i technikami Dialogu Motywującego w pracy ukierunkowanej na motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i poszukiwania wsparcia psychologicznego przez członków ich rodzin. Uczestnicy szkolenia, pracując w 20-osobowych grupach,  będą mieli możliwość nabycia nowych umiejętności sprzyjających efektywnemu pomaganiu osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w pracy duszpasterskiej wśród wiernych doświadczających uzaleznienia i jego skutków. Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i trenerów Dialogu Motywującego.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Na szkolenie składać się będzie 18 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 6 godzin zajęć edukacyjnych, 10 godzin zajęć warsztatowych oraz 2 godziny prezentacji dobrych praktyk. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały edukacyjne, w tym egzemplarze książki „Jak wspierać osoby dotknięte problemem alkoholowym. Poradnik dla osób duchownych” oraz płyty z filmami edukacyjnymi „Rozmowa księdza z osobą uzależnioną” i „Rozmowa księdza z osobą współuzależnioną”. Osoby biorące udział w szkoleniu mają zapewniony nocleg w pokojach 2-osobowych, całodzienne wyżywienie i przerwy kawowe.
Możliwy jest udział w szkoleniu w następujących lokalizacjach i terminach: w Wilkasach w woj. warmińsko-mazurskim w dniach 23-24 października br. lub 25-26 października br., w Warszawie w dniach 7-8 listopada br. lub 9-10 listopada br., w Wiśle w woj. śląskim w dniach 20-21 listopada br. lub 22-23 listopada br. oraz w Poznaniu w dniach 4-5 grudnia br. lub 6-7 grudnia br.
Księży, zakonników, siostry zakonne, osoby duchowne Kościołów i związków wyznaniowych oraz studentów trzech ostatnich lat seminariów, którzy pragną skorzystać z tej  możliwości prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu na poniższy link:

https://goo.gl/forms/owAzSpGNTksY0jHz1

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Realizatorem zadania jest Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu. Ew. pytania prosimy kierować na adres:  kontakt.pmiz@gmail.com

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.