Zapisy na szkolenie

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Bydgoszczy
Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu
zapraszają pedagogów, psychologów i terapeutów
na szkolenie i warsztat, prowadzone przez Roberta Rejniaka – eksperta do spraw programów wczesnej interwencji Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii pt.
PROFILAKTYKA UZALEZNIEŃ W SZKOLE I WCZESNA INTERWENCJA
,które odbędzie się 13 października 2016, w godzinach 10.00 – 18.00
w Pracowni Motywacji i Zmian w Poznaniu przy ul. Litewskiej 8
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 90 zł
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: kontakt@pmiz.pl.
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszyscy zgłaszający się zostaną poinformowani pisemnie o wynikach naboru do dnia 30 września 2016 r.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.