Warsztaty

Na prośbę zainteresowanych naszymi comiesięcznymi warsztatami podaję kalendarz planowanych jeszcze w tym roku spotkań:
14 maja z Piotrem Cholerzyńskim „o przyjaźni”,
11 czerwca z Jarkiem Banaszakiem „o odkładaniu na potem”,
10 września z Esterą Pietrzak „o poczuciu wartości”,
8 października z Piotrem Cholerzyńskim „o duchowości”,
12 listopada z Esterą Pietrzak „o wolności”,
10 grudnia Z Jarkiem Banaszakiem „o swoim wizerunku”
ZAPRASZAMY
Udział w warsztatach jest odpłatny. W cenie ciekawe zajęcia, materiały i wspierające przerwy kawowe. Cena udziału w warsztacie wynosi 75,00 zł. Maksymalna liczba uczestników warsztatu wynosi 15 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonywać osobiście w Pracowni Motywacji i Zmian, sms-em na numer 608 430 413 lub na adres mailowy kontakt@pmiz.pl. Konto do wpłat: PMiZ Jarosław Banaszak nr 14 1050 1520 1000 0022 8159 5484.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.