Grupy Wsparcia

W każdą sobotę o godzinie 9.30 i 11.00 w naszej Pracowni spotykają się, prowadzone przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień Nowe Grupy Wsparcia. Udział w spotkaniach Grup jest nieodpłatny.
Szukamy w niej wspólnie odpowiedzi na pytania, które zadają sobie osoby dokonujące w swoim życiu poważnych zmian. Bo takimi osobami jesteśmy. Przyjdź.
Projekt realizowany jest przez SŚKA „Zwycięstwo” w ramach programów Miasta Poznań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.