Szkolenie dla osób duchownych Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce w zakresie motywowania do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz do poszukiwania wsparcia psychologicznego dla członków rodzin

Zapraszamy osoby duchowne Kościołów i związków wyznaniowych działających w Polsce do udziału w 2-dniowym szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z  metodami i technikami Dialogu Motywującego w pracy ukierunkowanej na motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia i poszukiwania wsparcia psychologicznego przez członków ich rodzin. Uczestnicy szkolenia, pracując w 20-osobowych grupach,  będą mieli możliwość nabycia nowych umiejętności sprzyjających efektywnemu pomaganiu osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz zapoznania się z przykładami dobrych praktyk w pracy duszpasterskiej wśród wiernych doświadczających uzaleznienia i jego skutków. Zajęcia prowadzone będą przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i trenerów Dialogu Motywującego.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Na szkolenie składać się będzie 18 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 6 godzin zajęć edukacyjnych, 10 godzin zajęć warsztatowych oraz 2 godziny prezentacji dobrych praktyk. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały edukacyjne, w tym egzemplarze książki „Jak wspierać osoby dotknięte problemem alkoholowym. Poradnik dla osób duchownych” oraz płyty z filmami edukacyjnymi „Rozmowa księdza z osobą uzależnioną” i „Rozmowa księdza z osobą współuzależnioną”. Osoby biorące udział w szkoleniu mają zapewniony nocleg w pokojach 2-osobowych, całodzienne wyżywienie i przerwy kawowe.
Możliwy jest udział w szkoleniu w następujących lokalizacjach i terminach: w Wilkasach w woj. warmińsko-mazurskim w dniach 23-24 października br. lub 25-26 października br., w Warszawie w dniach 7-8 listopada br. lub 9-10 listopada br., w Wiśle w woj. śląskim w dniach 20-21 listopada br. lub 22-23 listopada br. oraz w Poznaniu w dniach 4-5 grudnia br. lub 6-7 grudnia br.
Księży, zakonników, siostry zakonne, osoby duchowne Kościołów i związków wyznaniowych oraz studentów trzech ostatnich lat seminariów, którzy pragną skorzystać z tej  możliwości prosimy o wypełnienie i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego po kliknięciu na poniższy link:

https://goo.gl/forms/owAzSpGNTksY0jHz1

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

Realizatorem zadania jest Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu. Ew. pytania prosimy kierować na adres:  kontakt.pmiz@gmail.com

 

CO JA TUTAJ ROBIĘ?

W kwietniu 2017 rozpoczynamy II turę, 3-miesięcznego program dla ludzi doświadczających problemów z kontrolą zachowań, – swoich lub swoich bliskich.  pn. CO JA TUTAJ ROBIĘ?
Dotyczy on w szczególności  zachowań związanych z hazardem,  zakładami i grami, jedzeniem, pracą, seksem oraz korzystaniem z internetu, robieniem zakupów lub zaciąganiem pożyczek i kredytów, ale także tych, które występują w nadmiarze, mają charakter kompulsywny, ranią nas lub naszych bliskich.

Program kierowany jest zarówno do osób, które chcą kontynuować rozpoczętą wcześniej terapię, jak i do tych, którzy do tej pory nie poszukiwali żadnej pomocy w radzeniu sobie z zachowaniami, które ich niepokoją.

Grupa doświadczających takich problemów spotykać się dwa razy w tygodniu we  wtorki i czwartki w godzinach  18.00 – 20.00 .
Grupa ich bliskich i członków rodzin odbywać będzie spotkania w piątki od 18.00 do 20.00.

Dla uczestników tego programu dostępne też będą spotkania warsztatowe (po 6 godzin w wybrane soboty) oraz indywidualne sesje terapeutyczne i konsultacje.

Udział w programie jest NIEODPŁATNY, dzięki dofinansowaniu go ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Zainteresowanych udziałem w tym programie prosimy o umawianie się na darmowe, indywidualne konsultacje w Pracowni Motywacji i Zmian pod numerami telefonów: 608 430 413  lub 501 958 513.

Zapraszamy

Warsztaty

Na prośbę zainteresowanych naszymi comiesięcznymi warsztatami podaję kalendarz planowanych jeszcze w tym roku spotkań:
14 maja z Piotrem Cholerzyńskim „o przyjaźni”,
11 czerwca z Jarkiem Banaszakiem „o odkładaniu na potem”,
10 września z Esterą Pietrzak „o poczuciu wartości”,
8 października z Piotrem Cholerzyńskim „o duchowości”,
12 listopada z Esterą Pietrzak „o wolności”,
10 grudnia Z Jarkiem Banaszakiem „o swoim wizerunku”
ZAPRASZAMY
Udział w warsztatach jest odpłatny. W cenie ciekawe zajęcia, materiały i wspierające przerwy kawowe. Cena udziału w warsztacie wynosi 75,00 zł. Maksymalna liczba uczestników warsztatu wynosi 15 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonywać osobiście w Pracowni Motywacji i Zmian, sms-em na numer 608 430 413 lub na adres mailowy kontakt@pmiz.pl. Konto do wpłat: PMiZ Jarosław Banaszak nr 14 1050 1520 1000 0022 8159 5484.

Grupy Wsparcia

W każdą sobotę o godzinie 9.30 i 11.00 w naszej Pracowni spotykają się, prowadzone przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień Nowe Grupy Wsparcia. Udział w spotkaniach Grup jest nieodpłatny.
Szukamy w niej wspólnie odpowiedzi na pytania, które zadają sobie osoby dokonujące w swoim życiu poważnych zmian. Bo takimi osobami jesteśmy. Przyjdź.
Projekt realizowany jest przez SŚKA „Zwycięstwo” w ramach programów Miasta Poznań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin.

Witamy


W Pracowni Motywacji i Zmian pomożemy Ci zrobić to, co wydawało się nie do zrobienia, aby osiągnąć to, co wydawało się nieosiągalne. Zobacz KOMU POMAGAMY

Recepcja pracowni czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 13.00 i w tym czasie prosimy dzwonić w celu umówienia spotkania.

Jeśli Jesteś lekarzem, psychologiem lub psychoterapeutą zainteresowanym udziałem w tworzeniu i realizacji profesjonalnej oferty pomocy dla naszych Klientów zobacz OFERTĘ WSPÓŁPRACY

Szkolenie dla pracowników placówek leczenia uzależnień organizowane przez WOTUW w Poznaniu. W WOTUW w Poznaniu, w dniach 27 maja i 16 czerwca 2014 odbywa się, realizowane przez naszą Pracownię szkolenie „Stosowanie Dialogu Motywującego w pierwszym kontakcie i diagnozowaniu problemów pacjenta”. (J.Banaszak)

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W miesiącach maj i czerwiec 2014 miałem okazję zaprezentować ducha i zasady Dialogu Motywującego nauczycielom pracującym w szkołach powiatu gnieźnieńskiego. Rozmowy z uczestnikami tych szkoleń potwierdzają wszechstronność i skuteczność DM. (J.Banaszak)

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący-metoda skutecznego pomagania”. W Krakowie, w dniach 6-7.10.2013 odbywała się Konferencja organizowana przez PTTM, KBPN i PARPA z udziałem m.in. Współtwórcy tego podejścia prof. Williama R.Millera. Miałem zaszczyt prowadzić część wykładową Konferencji, w której poza W.R. Millerem wystąpili: David Rosengren, Rachel Green, David Prescott, Rik Bes i Chris Wagner. (J.Banaszak)

W siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie 13.12.2012 odbyła się Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, w trakcie której przedstawiłem prezentację nt. zastosowania dialogu motywującego w profilaktyce i leczeniu uzależnień (J.Banaszak)

8 i 9 grudnia 2012 miałem przyjemność prowadzić, z zespołem Akademii Motywacji i Zmian, zajęcia warsztatowe zorganizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w w Wągrowcu. Warsztaty, w których udział wzięli nauczyciele i pedagodzy wągrowieckich szkół, psychologowie, policjanci, członkowie GKRPA oraz oczywiście pracownicy OPS i MOPiRPA, dotyczyły możliwości stosowania metod Dialogu Motywacyjnego w pracy z uczniami i klientami reprezentowanych przez nich placówek. Zajęcia podsumowaliśmy, jako bardzo inspirujące zarówno dla słuchaczy, jaki i prowadzących (J.Banaszak)

W dniach 14-15 listopada 2011. zespół naszej Pracowni prowadził warsztaty dot. stosowania dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień, podczas spotkania edukacyjnego osób zajmujących się profesjonalnie tematyką przeciwdziałania uzależnieniom, organizowanego przez SŚKA „Zwycięstwo” i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zajęcia warsztatowe poprzedził wykład Igi Jaraczewskiej – Przewodniczącej Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Wykład i warsztaty zostały wysoko ocenione przez organizatorów i uczestników spotkania stanowiąc ważny krok w procesie adoptowania dialogu motywującego w profilaktyce i terapii uzależnień.

Możliwość komentowania Witamy została wyłączona