ZMIANA SIEDZIBY PRACOWNI

Miło nam donieść, że

Od 18 kwietnia2017 roku. Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu działać będzie w nowej siedzibie przy
ul. Wspólnej 27 w Poznaniu.
Zwiększamy dwukrotnie powierzchnię naszej Pracowni. Uruchamiamy nową, przestronną salę do terapii grupowej i szkoleń oraz kolejny gabinet do terapii indywidualnej -Umożliwi nam to wzbogacenie oferty Pracowni i zwiększy dostępność terapeutów.
Nowa lokalizacja Pracowni zapewnia wygodny dojazd komunikacją miejską i mieści się poza płatną strefą parkowania. Można do nas dojechać tramwajami linii 2,9,10 i 11, autobusami linii 71 i T2, a nawet koleją do stacji Poznań-Dębina.

ZAPRASZAMY DO PRACOWNI MOTYWACJI I ZMIAN W NOWEJ SIEDZIBIE,Pozostajemy pod „starymi” numerami telefonów: 608 430 413 lub 501 958 513.

Do zobaczenia

CO JA TUTAJ ROBIĘ?

W kwietniu 2017 rozpoczynamy II turę, 3-miesięcznego program dla ludzi doświadczających problemów z kontrolą zachowań, – swoich lub swoich bliskich.  pn. CO JA TUTAJ ROBIĘ?
Dotyczy on w szczególności  zachowań związanych z hazardem,  zakładami i grami, jedzeniem, pracą, seksem oraz korzystaniem z internetu, robieniem zakupów lub zaciąganiem pożyczek i kredytów, ale także tych, które występują w nadmiarze, mają charakter kompulsywny, ranią nas lub naszych bliskich.

Program kierowany jest zarówno do osób, które chcą kontynuować rozpoczętą wcześniej terapię, jak i do tych, którzy do tej pory nie poszukiwali żadnej pomocy w radzeniu sobie z zachowaniami, które ich niepokoją.

Grupa doświadczających takich problemów spotykać się dwa razy w tygodniu we  wtorki i czwartki w godzinach  18.00 – 20.00 .
Grupa ich bliskich i członków rodzin odbywać będzie spotkania w piątki od 18.00 do 20.00.

Dla uczestników tego programu dostępne też będą spotkania warsztatowe (po 6 godzin w wybrane soboty) oraz indywidualne sesje terapeutyczne i konsultacje.

Udział w programie jest NIEODPŁATNY, dzięki dofinansowaniu go ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Zainteresowanych udziałem w tym programie prosimy o umawianie się na darmowe, indywidualne konsultacje w Pracowni Motywacji i Zmian pod numerami telefonów: 608 430 413  lub 501 958 513.

Zapraszamy

Zapisy na szkolenie

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii – Oddział w Bydgoszczy
Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu
zapraszają pedagogów, psychologów i terapeutów
na szkolenie i warsztat, prowadzone przez Roberta Rejniaka – eksperta do spraw programów wczesnej interwencji Krajowego Biura d.s. Przeciwdziałania Narkomanii pt.
PROFILAKTYKA UZALEZNIEŃ W SZKOLE I WCZESNA INTERWENCJA
,które odbędzie się 13 października 2016, w godzinach 10.00 – 18.00
w Pracowni Motywacji i Zmian w Poznaniu przy ul. Litewskiej 8
Odpłatność za udział w szkoleniu wynosi 90 zł
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: kontakt@pmiz.pl.
Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona do 15 osób. O przyjęciu decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. Wszyscy zgłaszający się zostaną poinformowani pisemnie o wynikach naboru do dnia 30 września 2016 r.

Warsztaty

Na prośbę zainteresowanych naszymi comiesięcznymi warsztatami podaję kalendarz planowanych jeszcze w tym roku spotkań:
14 maja z Piotrem Cholerzyńskim „o przyjaźni”,
11 czerwca z Jarkiem Banaszakiem „o odkładaniu na potem”,
10 września z Esterą Pietrzak „o poczuciu wartości”,
8 października z Piotrem Cholerzyńskim „o duchowości”,
12 listopada z Esterą Pietrzak „o wolności”,
10 grudnia Z Jarkiem Banaszakiem „o swoim wizerunku”
ZAPRASZAMY
Udział w warsztatach jest odpłatny. W cenie ciekawe zajęcia, materiały i wspierające przerwy kawowe. Cena udziału w warsztacie wynosi 75,00 zł. Maksymalna liczba uczestników warsztatu wynosi 15 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonywać osobiście w Pracowni Motywacji i Zmian, sms-em na numer 608 430 413 lub na adres mailowy kontakt@pmiz.pl. Konto do wpłat: PMiZ Jarosław Banaszak nr 14 1050 1520 1000 0022 8159 5484.

Grupy Wsparcia

W każdą sobotę o godzinie 9.30 i 11.00 w naszej Pracowni spotykają się, prowadzone przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień Nowe Grupy Wsparcia. Udział w spotkaniach Grup jest nieodpłatny.
Szukamy w niej wspólnie odpowiedzi na pytania, które zadają sobie osoby dokonujące w swoim życiu poważnych zmian. Bo takimi osobami jesteśmy. Przyjdź.
Projekt realizowany jest przez SŚKA „Zwycięstwo” w ramach programów Miasta Poznań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin.

Witamy


W Pracowni Motywacji i Zmian pomożemy Ci zrobić to, co wydawało się nie do zrobienia, aby osiągnąć to, co wydawało się nieosiągalne. Zobacz KOMU POMAGAMY

Recepcja pracowni czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 13.00 i w tym czasie prosimy dzwonić w celu umówienia spotkania.

Jeśli Jesteś lekarzem, psychologiem lub psychoterapeutą zainteresowanym udziałem w tworzeniu i realizacji profesjonalnej oferty pomocy dla naszych Klientów zobacz OFERTĘ WSPÓŁPRACY

Szkolenie dla pracowników placówek leczenia uzależnień organizowane przez WOTUW w Poznaniu. W WOTUW w Poznaniu, w dniach 27 maja i 16 czerwca 2014 odbywa się, realizowane przez naszą Pracownię szkolenie „Stosowanie Dialogu Motywującego w pierwszym kontakcie i diagnozowaniu problemów pacjenta”. (J.Banaszak)

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W miesiącach maj i czerwiec 2014 miałem okazję zaprezentować ducha i zasady Dialogu Motywującego nauczycielom pracującym w szkołach powiatu gnieźnieńskiego. Rozmowy z uczestnikami tych szkoleń potwierdzają wszechstronność i skuteczność DM. (J.Banaszak)

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący-metoda skutecznego pomagania”. W Krakowie, w dniach 6-7.10.2013 odbywała się Konferencja organizowana przez PTTM, KBPN i PARPA z udziałem m.in. Współtwórcy tego podejścia prof. Williama R.Millera. Miałem zaszczyt prowadzić część wykładową Konferencji, w której poza W.R. Millerem wystąpili: David Rosengren, Rachel Green, David Prescott, Rik Bes i Chris Wagner. (J.Banaszak)

W siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie 13.12.2012 odbyła się Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, w trakcie której przedstawiłem prezentację nt. zastosowania dialogu motywującego w profilaktyce i leczeniu uzależnień (J.Banaszak)

8 i 9 grudnia 2012 miałem przyjemność prowadzić, z zespołem Akademii Motywacji i Zmian, zajęcia warsztatowe zorganizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w w Wągrowcu. Warsztaty, w których udział wzięli nauczyciele i pedagodzy wągrowieckich szkół, psychologowie, policjanci, członkowie GKRPA oraz oczywiście pracownicy OPS i MOPiRPA, dotyczyły możliwości stosowania metod Dialogu Motywacyjnego w pracy z uczniami i klientami reprezentowanych przez nich placówek. Zajęcia podsumowaliśmy, jako bardzo inspirujące zarówno dla słuchaczy, jaki i prowadzących (J.Banaszak)

W dniach 14-15 listopada 2011. zespół naszej Pracowni prowadził warsztaty dot. stosowania dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień, podczas spotkania edukacyjnego osób zajmujących się profesjonalnie tematyką przeciwdziałania uzależnieniom, organizowanego przez SŚKA „Zwycięstwo” i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zajęcia warsztatowe poprzedził wykład Igi Jaraczewskiej – Przewodniczącej Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Wykład i warsztaty zostały wysoko ocenione przez organizatorów i uczestników spotkania stanowiąc ważny krok w procesie adoptowania dialogu motywującego w profilaktyce i terapii uzależnień.

Możliwość komentowania Witamy została wyłączona