Warsztaty

Na prośbę zainteresowanych naszymi comiesięcznymi warsztatami podaję kalendarz planowanych jeszcze w tym roku spotkań:
14 maja z Piotrem Cholerzyńskim „o przyjaźni”,
11 czerwca z Jarkiem Banaszakiem „o odkładaniu na potem”,
10 września z Esterą Pietrzak „o poczuciu wartości”,
8 października z Piotrem Cholerzyńskim „o duchowości”,
12 listopada z Esterą Pietrzak „o wolności”,
10 grudnia Z Jarkiem Banaszakiem „o swoim wizerunku”
ZAPRASZAMY
Udział w warsztatach jest odpłatny. W cenie ciekawe zajęcia, materiały i wspierające przerwy kawowe. Cena udziału w warsztacie wynosi 75,00 zł. Maksymalna liczba uczestników warsztatu wynosi 15 osób. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonywać osobiście w Pracowni Motywacji i Zmian, sms-em na numer 608 430 413 lub na adres mailowy kontakt@pmiz.pl. Konto do wpłat: PMiZ Jarosław Banaszak nr 14 1050 1520 1000 0022 8159 5484.

Grupy Wsparcia

W każdą sobotę o godzinie 9.30 i 11.00 w naszej Pracowni spotykają się, prowadzone przez Specjalistę Psychoterapii Uzależnień Nowe Grupy Wsparcia. Udział w spotkaniach Grup jest nieodpłatny.
Szukamy w niej wspólnie odpowiedzi na pytania, które zadają sobie osoby dokonujące w swoim życiu poważnych zmian. Bo takimi osobami jesteśmy. Przyjdź.
Projekt realizowany jest przez SŚKA „Zwycięstwo” w ramach programów Miasta Poznań wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych i ich rodzin.

Witamy


W Pracowni Motywacji i Zmian pomożemy Ci zrobić to, co wydawało się nie do zrobienia, aby osiągnąć to, co wydawało się nieosiągalne. Zobacz KOMU POMAGAMY

Recepcja pracowni czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 13.00 i w tym czasie prosimy dzwonić w celu umówienia spotkania.

Jeśli Jesteś lekarzem, psychologiem lub psychoterapeutą zainteresowanym udziałem w tworzeniu i realizacji profesjonalnej oferty pomocy dla naszych Klientów zobacz OFERTĘ WSPÓŁPRACY

Szkolenie dla pracowników placówek leczenia uzależnień organizowane przez WOTUW w Poznaniu. W WOTUW w Poznaniu, w dniach 27 maja i 16 czerwca 2014 odbywa się, realizowane przez naszą Pracownię szkolenie „Stosowanie Dialogu Motywującego w pierwszym kontakcie i diagnozowaniu problemów pacjenta”. (J.Banaszak)

Szkolenia dla nauczycieli w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W miesiącach maj i czerwiec 2014 miałem okazję zaprezentować ducha i zasady Dialogu Motywującego nauczycielom pracującym w szkołach powiatu gnieźnieńskiego. Rozmowy z uczestnikami tych szkoleń potwierdzają wszechstronność i skuteczność DM. (J.Banaszak)

Międzynarodowa Konferencja „Dialog Motywujący-metoda skutecznego pomagania”. W Krakowie, w dniach 6-7.10.2013 odbywała się Konferencja organizowana przez PTTM, KBPN i PARPA z udziałem m.in. Współtwórcy tego podejścia prof. Williama R.Millera. Miałem zaszczyt prowadzić część wykładową Konferencji, w której poza W.R. Millerem wystąpili: David Rosengren, Rachel Green, David Prescott, Rik Bes i Chris Wagner. (J.Banaszak)

W siedzibie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie 13.12.2012 odbyła się Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, w trakcie której przedstawiłem prezentację nt. zastosowania dialogu motywującego w profilaktyce i leczeniu uzależnień (J.Banaszak)

8 i 9 grudnia 2012 miałem przyjemność prowadzić, z zespołem Akademii Motywacji i Zmian, zajęcia warsztatowe zorganizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w w Wągrowcu. Warsztaty, w których udział wzięli nauczyciele i pedagodzy wągrowieckich szkół, psychologowie, policjanci, członkowie GKRPA oraz oczywiście pracownicy OPS i MOPiRPA, dotyczyły możliwości stosowania metod Dialogu Motywacyjnego w pracy z uczniami i klientami reprezentowanych przez nich placówek. Zajęcia podsumowaliśmy, jako bardzo inspirujące zarówno dla słuchaczy, jaki i prowadzących (J.Banaszak)

W dniach 14-15 listopada 2011. zespół naszej Pracowni prowadził warsztaty dot. stosowania dialogu motywującego w profilaktyce uzależnień, podczas spotkania edukacyjnego osób zajmujących się profesjonalnie tematyką przeciwdziałania uzależnieniom, organizowanego przez SŚKA „Zwycięstwo” i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zajęcia warsztatowe poprzedził wykład Igi Jaraczewskiej – Przewodniczącej Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Wykład i warsztaty zostały wysoko ocenione przez organizatorów i uczestników spotkania stanowiąc ważny krok w procesie adoptowania dialogu motywującego w profilaktyce i terapii uzależnień.

Comments Off